Vattensäkerhet 2022 Föreläsare

Jörgen Hallberg

Svenska Livräddningssällskapet

Jörgen Hallberg sitter i styrelsen för Svenska Livräddningssällskapet Skånes Regionförbund och är med i arrangörs- och programgruppen för Vattensäkerhet 2022. Jörgen kommer att vara vår moderator under webbinariet och kommer guida oss genom dagens föreläsningar.

Läs mer om Jörgen

Andreas Claesson

Karolinska Institutet

Andreas Claesson, forskare vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet berättar på Vattensäkerhetskonferensen om forskningsprojektet drönare med hjärtstartare. Hur konceptet skulle kunna användas för att rädda liv vid badplatser på stranden samt hur det automatiserat kan lokalisera personer i vattnet i samband med drunkning.

Läs mer om Andreas

Torbjörn Bergvall

Svenska Badbranschen

Torbjörn Bergvall är Ordförande Svenska Badbranschen. På Vattensäkerhet den 4 maj kommer Torbjörn att prata om pandemins påverkan på våra badanläggningar, hur har privat och kommunal simundervisning fungerat och hur anläggningarna har anpassar verksamhet och öppethållandet.

Läs mer om Torbjörn

Niko Nieminen

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund

Niko Nieminen arbetar på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund som Kommunikationsspecialist och utbildare. Niko kommer på Vattensäkerhet 2022 att berätta om Finlands Användning av simanläggningar under coronapandemin för rehabiliterande aktiviteter.

Läs mer om Niko

Mikael Olausson

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson är områdesansvarig Säkerhet & Livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Mikael har många års erfarenhet från badbranschen som simlärare, livräddare, till platschef och säkerhetssamordnare samt från internationella uppdrag. Mikael kommer under Vattensäkerhet 2022 bl.a att prata om Nationell drunkningsstatistik 2021, om det nationella drunkningscentrum för drunkningsprevention samt om EVK, En vattensäker kommun. Mikael ställer också frågan hur vi klarar av simundervisningen när badanläggningarna i Sverige är för få, för stora och för centralt placerade?

Läs mer om Mikael

Elisabet Lindberg

Helsingborg Stad

Elisabet Lindberg jobbar inom Helsingborg Stad, en av städerna som som blivit certifierade som Vattensäker kommun, där hon är strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen. På Vattensäkerhet 2022 kommer Elisabet att berätta om Regelverk för att skapa en säker badplats.

Läs mer om Elisabet

Anders Jacobsson

Svenska Livräddningssällskapet

Anders Jacobsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapet där han har varit engagerad mer än 35 år. Anders är narkosläkare och är medicinskt sakkunnig i organisationen. Anders hälsar oss alla välkomna under Vattensäkerhets första punkt i programmet.

Läs mer om Anders

Louise Brädde

Svenska Livräddningssällskapet

Louise Brädde är Områdesansvarig för livräddning samt Livräddning och strandbevakning på Svenska Livräddningssällskapet. På Vattensäkerhet 2022 kommer Louise att berätta om Förslag på arbetssätt för att skapa säkra friluftsbad.

Läs mer om Louise

Magnus Erstrand

Svenska Livräddningssällskapet

Magnus Erstrand är Generalsekreterare och Verksamhetsansvarig på Svenska Livräddningssällskapet. Magnus kommer på webbinariet Vattensäkerhet att prata om Tillsammans mot noll drunkningar.

Läs mer om Magnus

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

4.950 kronor exkl moms.
Grupplicens innebär fritt antal inloggningar inom egna organisationen/
kommunen. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

VATTENSÄKERHET 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2022 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer