Framtidens vattensäkerhetsarbete Framtidens vattensäkerhetsarbete

Välkomna till årets viktigaste webbinarium för ökad vattensäkerhet i Sveriges kommuner

Svenska Livräddningssällskapet inbjuder till ett nationellt webbinarium
4 maj 2022 om hur vi skall minska drunkningsolyckorna i Sverige!

Framtidens vattensäkerhetsarbete


Vattensäkerhet 2022 är ett nationellt webbinarium där vi på Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med aktörer och berörda myndigheter sätter fokus på vattensäkerhetsfrågorna. Drunkning är en underskattad samhällsutmaning och vi är övertygade om att en del av lösningen är gemensam samsyn och tätare samverkan mellan samhällets samtliga aktörer. Tillsammans kan vi påverka drunkningstalen positivt.

Vi erbjuder kommuner och organisationer att köpa en grupplicens så att alla som arbetar med dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt kan delta i webbinariet. Pris: Grupplicens 4.950 kronor för fritt antal inloggningar inom den egna kommunen/organisationen. Pris enskild licens: 1.475 kronor.

Nollvision Nollvision

Programmet på Vattensäkerhet 2022 kommer att innehålla:

Hur skall vi arbeta för att minska drunkningsstatistiken i Sverige?

En vattensäker kommun - framgångsrik certifiering

Hur påverkas simkunnigheten av pandemin?

Livräddare på stränderna - Bevakade badplatser

Nationellt centrum för drunkningsprevention

Hur löser vi bristen av kompetenta simlärare?


Välkommen till Vattensäkerhet 2022 webbinarium 4 maj
Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!

Nollvision Nollvision

Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap

Färska siffror från Svenska Livräddningssällskapet, MSB och och Karolinska institutet visar att omfattningen av problematiken i Sverige är större än vi tidigare trott. Totalt rapporterades det in 6609 fall av drunkning i Sverige mellan åren 2003-2017. Detta innebär att mer än 440 personer avlider av drunkning varje år i Sverige. Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi.


En vattensäker kommun

Svenska Livräddningssällskapets koncept ”En vattensäker kommun” vägleder och stöttar kommunerna att höja säkerheten i sina handlingsprogram och därigenom minska drunkningstillbuden och skapa ökad trygghet för invånarna. Samverkan är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor. På Vattensäkerhet 2022 kommer vi att berätta mer om projektet och hur er kommun blir "En vattensäker kommun".


Anmäl dig till webbinarium Vattensäkerhet 2022!

Anmäl dig till årets viktigaste konferens för att tillsammans jobba mot
Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!

1.475 / sek

per deltagare

 • Ordinarie pris
  Gäller för en
  deltagare som ser
  webbinariet live.
Anmäl dig här
4.950 / SEK

Grupplicens

 • Grupplicens
  Fritt antal inloggningar för er
  kommun/organisation med
  möjlighet att se webbinariet
  i efterhand.
Anmäl dig här

Vattensäkerhet 2022 arrangeras av

Vattensäkerhet 2022 VATTENSÄKERHET 2022 - Webbinarium 4 maj

Vattensäkerhet 2022